Seminar Nut en noodzaak van arbeidsvoorwaarden

Bron: Marc Veenendaal
Afgelopen donderdag hielden Rob, Ingeborg en Erik een seminar over de nut een noodzaak van arbeidsvoorwaarden. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig om de seminar bij te wonen.

Rob trapte de middag af met uitleg over automatisering, actualiteiten en over invulling van de arbeidsvoorwaarden waaronder het individuele keuzebudget.

Punten zoals waardoor word je beperkt of gedreven, hoe bereik ik de juiste mensen voor mijn bedrijf, wat kan ik als werkgever doen om mijn personeel te motiveren werden uitgebreid besproken.


Na Rob kwam Ingeborg aan het woord over haar stichting Langs de Zijlijn. 

Deze stichting is opgericht voor kinderen waarvan iemand uit het gezin getroffen is door kanker. Ingeborg kreeg in 2015 zelf de diagnose borstkanker. De dochter van Ingeborg had een emotionele brief voor haar moeder geschreven, dat ook werd afgespeeld in een videoboodschap. Hierdoor besefte Ingeborg dat niet alleen zij, maar ook haar kinderen geconfronteerd werden met deze vreselijke ziekte en zo kwam zij op het idee om een stichting op te richten voor kinderen die dit ook van dichtbij hebben meegemaakt. Ieder jaar organiseren zij een landelijke dag voor deze kinderen met vele activiteiten met bekende Nederlanders.

Erik kwam als laatste aan het woord en vertelde over de invulling van pensioenregelingen, maar ook bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Het nieuwe pensioenstelsel dat per 2020 van kracht gaat werd ook uitgebreid besproken.

Na afloop was er nog de gelegenheid om na te praten en vragen te stellen met een hapje en drankje.

Het was een geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar!